คอร์สที่ 12. REVIT MEP BASIC 2019

เกี่ยวกับคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับวิศวกร ผู้รับเหมา ที่ทำงานด้านระบบอาคาร ที่ต้องการเขียนงาน Plumbing Electrical Firr Protection และระบบ HVAC และทำงานในระบบ BIM

Skill Level : Beginner Level – Intermediate Level
Requirement : คอมพิวเตอร์

  โปรแกรม Revit 2019

   Facebook account เพื่อใช้เรียนผ่านระบบออนไลน์


รายละเอียดภายในคอร์ส

คอร์สเอาท์ไลน์

 1. Introduction
 • REVIT MEP 2019 Overview
 • REVIT MEP 2019 Interface
 • Customizing user interface
 • Keyboard Shortcut
 • การทำงานกับ View
 • Project File และ Template
 • Family File และ Template
 • System Families
 • In-Place Families
 1. What’s New Revit MEP 2019
 • What’s New 2019
 1. ฺฺBasic Overview
 • การเปิด Revit MEP Project (Standalone File)
 • การดูโมเดล 2 มิติ
 • การดูโมเดล 3 มิติ
 • System Tab – HVAC and Mechanical
 • System Tab – Plumbing and Piping
 • System Tab – Electrical
 1. Basic Tools
 • Selecting Elements
 • Using Filters
 • การใช้ Tab
 • Moving and Copying
 • Copy and Paste
 • Rotate
 • Mirror
 • Linear Array
 • Radial Array
 • Extended And Trim
 • Align
 • Offset
 • Re-Hosting Elements
 • Groups – Model
 • Group – Best Practices
 1. Starting New Project
 • Starting New MEP Project
 • Linking an Architect Revit Model
 • Copy Monitor – Level & Grids
 • Copy Monitor – MEP Fixtures
 • Plan view เริ่มต้น
 • การดูข้อความ Coordination Review
 • Project Information
 • การบันทึกไฟล์ MEP เมื่อทำงาน Standalone
 • การบันทึกไฟล์ MEP เมื่อทำงานแบบ Worksharing
 • การสร้าง Local Files
 • การ Link CAD Files (แบบสถาปัตยกรรม)
 1. Views
 • การปรับค่า Visibility
 • การ Duplicate View
 • การตัด Section
 • Elevations
 • การสร้าง Call Out
 • เข้าใจเรื่อง View Range ใน Floor Plan
 • เข้าใจเรื่อง View Range ใน Ceiling Plan
 • View Template
 • Matchline
 • Scope Box
 • Section Box
 1. Spaces and Zones
 • Room and Room Tags
 • Creating Spaces
 • Space Separation
 • Creating Zones
 • System Browser and Zone
 • Area and Volume Calculations
 • Color Schemes
 1. Building Performance Analysis
 • Energy Analysis
 • Energy Setting
 • Exporting for Secondary Analysis
 1. Systems
 • The System Browser
 • Graphic Overrides for HVAC and Piping Layout
 • Checking Systems
 1. HVAC
 • Mechanical Setting – Ducts
 • Air Terminal and Mechanical Equipment
 • Duct Placeholders
 • Ducts
 • Duct Insulation and Lining
 • Modifying Ducts
 • Adding and Modifying Fitting and Accessories
 • Duct Systems
 • Automatic Duct Layout
 1. Hydronic Piping Systems
 • Mechanical Setting – Pipes
 • Plumbing and Piping Systems
 • Adding Mechanical Equipment
 • Adding Placeholder Pipes
 • Adding Pipes
 • Parallel Pipes
 • Modifying Pipes
 • Adding Accessories
 • Pipe Systems
 • Automatic Pipe Layouts
 1. Plumbing Systems
 • Adding Plumbing Fixtures
 • Modifying Plumbing Fixtures
 • Plumbing Systems
 • Generating Pipe Layouts
 1. Fire Protection Systems
 • Adding Plumbing Fixtures
 • Modifying Plumbing Fixtures
 • Plumbing Systems
 • Generating Pipe Layouts
 1. Fabrication Parts
 • Fabrication Settings
 • Placing Fabrication Parts
 • Fabrication Part Placement Tools
 • Fabrication Layout Editing Tools
 • Editing Fabrication Parts
 1. Electrical Systems
 • Electrical Settings
 • Electrical Components – Lighting Fixtures
 • Electrical Components – Electrical Equipment
 • Electrical Components – Electrical Devices
 • Creating Lighting Circuits
 • Creating Switch Systems
 • Creating Power Circuits
 • Cable Tray
 • Conduit
 1. Electrical Panel Schedules
 • Creating Panel Schedules
 • Modifying Panel Schedules
 1. Scheduling
 • MEP Schedules
 • Lighting Schedules
 • System Family Schedules
 • Material Takeoff Schedules
 1. Detailing
 • Creating Details
 • Adding Details
 • Annotating Details
 • Saving Drafting Views
 • Detailing in 3D
 • Importing Details
 • Legends
 1. Documentation
 • Sheets and Placeholders
 • Guide Grids
 • Sheet and Title Block Properties
 • การวาง View ลงใน Sheet
 • การแก้ไข View ใน Sheet
 • การทำงานใน View หลังจากนำใส่ Sheet
 • Adding Revisions
 • Adding Dimensions
 • Tags and Text
 • Printing
 1. Worksharing
 • Worksharing
 • User Setup
 • Worksharing Ownership
 • Worksharing Detach
 • Worksharing History and Restore
 1. Presentation
 • Materials
 • Exporting Image
 • Walkthroughs