02.คอร์สเรียนออนไลน์ Revit Structure ADVANCE 2019

ราคา 6,500 บาท (สอบถามโปรโมชั่นก่อนลงทะเบียน เพราะหน้าเว็บสำหรับโปรโมชั่นกำลัง Under Construction) จัดเวลาว่างเรียนเอง เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด เป็นเวลา 1 ปี

 

อาจารย์ผู้สอนจะอัดวิดีโอไว้ในกลุ่ม Facebook
ดูวิธีเรียนออนไลน์ >>
https://www.youtube.com/watch?v=6GVEdK9STY8&t=82s

ดูตัวอย่างการสอน >> https://www.youtube.com/watch?v=D-bQ70RvE_8

สนใจ Pre Order หนังสือ BIM ภาษาไทย
คลิก >>
https://docs.google.com/document/d/1TbZ0yKtFUNPg1WbTDtL7s-mfre5W3WQIfecdd4hbirg/edit

รายละเอียดคอร์สเรียน >> REVIT STRUCTURE ADVANCE 2019

NEW ONLINE INTERACTIVE AND PROGRESSIVE LEARNING 🤓🤓

หมายเหตุ : ตารางเรียนอาจมีการแก้ไข โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่บวกลบไม่เกิน 5 วันแน่นอนครับ 🙂

ดูวิธีเรียน >> https://youtu.be/6GVEdK9STY8


รายละเอียดภายในคอร์สเรียน

Chapter 1 : REINFORCEMENT WORK

1.1 การเตรียม Template สำหรับงานเหล็กเสริม
1.2 การใส่เหล็กเสริมในฐานรากแผ่
1.3 การใส่เหล็กเสริมในฐานรากสามเหลี่ยม วิธี Freeform
1.4 การใส่เหล็กเสริมในฐานรากสามเหลี่ยม วิธี Manual
1.5 การใส่เหล็กเสริมในคานช่วงเดี่ยว
1.6 การใส่เหล็กเสริมในคานต่อเนื่อง
1.7 การใส่เหล็กเสริมในเสา
1.8 การใส่เหล็กเสริมในผนัง
1.9 การใส่เหล็กในผนัง (ต่อ)
1.10 การใส่เหล็กเสริมในพื้น
1.11 การใส่เหล็กเสริมบันได
1.12 การสร้าง Rebar Hook ขึ้นมาเอง

 

Chapter 2 : CREATE BAR CUTTING LIST AND SHOP DRAWINGS

2.1 เทคนิคการแยกเหล็กด้วย Partition (1)
2.2 เทคนิคการแยกเหล็กด้วย Partition (2)
2.3 การ Re-numbering เหล็กเสริม
2.4 การ Customize ตารางเพื่อแสดง BarCut List
2.5.1  ตัวอย่างการทำ Shop Drawing ฐานรากและเสาเข็ม
2.5.2  ตัวอย่างการทำ Shop Drawing ฐานรากและเสาเข็ม (ต่อ)
2.6.1 ตัวอย่างการทำ Shop Drawing คาน
2.6.2 ตัวอย่างการทำ Shop Drawing คาน (ต่อ)
2.7 ตัวอย่างการทำ Shop Drawing พื้น PTS
2.7 (ต่อ) ตัวอย่างการทำ Shop Drawig พื้น PTS
2.8 ตัวอย่างการทำ Shop Drawing พื้น RC และ พื้นสำเร็จรูป
2.8 (ต่อ) ตัวอย่างการทำ Shop Drawing พื้น RC และ พื้นสำเร็จรูป
2.9 ตัวอย่างการ Manage เสาโครงสร้างก่อนทำ Shop Drawing
2.10 ตัวอย่างการทำ Shop Drawing ผนัง
2.11 ตัวอยา่งการทำ Shop Drawing บันได

 

Chapter 3 : STEEL WORK AND STEEL CONNECTION

3.1 ADVANCE STEEL WORK IN GENERAL
3.2 การตั้งค่าเพื่อทำงาน STEEL CONNECTION
3.3 APEX HAUNCH CONNECTION
3.4 BASE PLATE CONNECTION
3.5 BEAM SEAT T CONNECTION
3.6 BRACING I SPLICE PLATE – ADDITIONAL OBJECT
3.7 Bracing I Splice Double Angle
3.8 CLIP ANGLE
3.9 FRONT PLATE SPLICE
3.10 SHEAR PLATE
3.11 SPLICE JOINT
3.12 CUSTOM PLATE AND BOLT FAMILY

 

Chapter 4: PRECAST WALL AND FABRICATION DRAWINGS

4.1 ทำความเข้าใจเรื่อง Create Parts  (+ลิ้งค์ดาวน์โหลด Precast Add in 2019)
4.2 การแบ่งผนัง Precast และการใช้คำสั่ง Assemblies
4.3 การ Recheck หลังจากใช้คำสั่ง Assemblies
4.4 เทคนิคการแบ่งผนัง Precast ที่มีหลาย Layer
4.5 การสร้าง Profile  สำหรับใช้ทำรอยต่อผนัง Precast
4.6 การสร้าง Outlet งานไฟสำหรับผนัง Precast
4.7 การสร้าง Bracket สำหรับใช้เป็น support ผนัง Precast
4.8 ตัวอย่างการ Edit Assemblies และการสร้าง Shop Drawing จาก Assemblies
4.9 CREATING PRECAST COLUMN
4.10 CREATING PRECAST BEAM
4.11 การใช้ Add-in Precast

 

CHAPTER 5: COLLABORATIVE WORKING

5.1 CREATE WORKSHARING FILE
5.2 WORKING WITH ARCHITECTURAL FILE
5.3 EXPORT TO NAVISWORK SETUP

 

CHAPTER 6. BASIC FAMILY

6.1 CREATING EXTRUSION
6.2 CREATING BLEND
6.3 CREATING REVOLVE
6.4 CREATING SWEEP
6.5 CREATING SWEEP BLEND
6.6 CREATING VOID
6.7 CREATING NESTED
6.8 TAG FAMILY

 

CHAPTER 7. PARAMETER OVERVIEW

7.1 TYPE VS INSTANCE PARAMETER
7.2 SHARED PARAMETER
7.3 PROJECT AND SHARE PARAMETER